• مدت زمان 4 week
 • درس 26
 • سطح مهارت مقدماتی
 • آزمون‌ها 1
 • حداقل امتیاز قبولی دوره 60
 • گواهینامه خیر
 • User Avatar

  گروه آموزشی شاتوت

 • دسته بندی:

  کسب و کار & کمیته امداد

1,600,000 ریال
 • 646 دانشجو
 • english

آموزش کارآفرینی تاکید بر ویژگی‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌هایی دارد که افراد برای راه‌اندازی، رشد و مدیریت کسب‌وکار بایستی به آنها مجهز شوند.

کارآفرینی

کارآفرینی فرآیندی است که در آن فرد دارای ایده و فکر جدید است و با بکارگیری منابع از طریق ایجاد کسب‌وکار که توأم با مخاطره مالی و اجتماعی و حیثیتی است، محصول و خدمت جدیدی به بازار عرضه می‌کند.

در گستره هزاره جدید، آموزش کسب‌وکار و فرهنگ کارآفرینانه راهکار ارزش‌مندی برای ایجاد تفکر کارآفرینی و ایجاد اشتغال دانش‌آموختگان آموزش عالی است؛

که اهمیت آموزش کارآفرینی را نشان می‌دهد.

تحقیقات نشان می دهد که کارآفرینی امری آموزش پذیر، تقویت پذیر و پرورش پذیر است.

آموزش کارآفرینی تاکید بر ویژگی‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌هایی دارد که افراد برای راه‌اندازی، رشد و مدیریت کسب‌وکار بایستی به آنها مجهز شوند.

سمیه مختاری