• مدت زمان 52 week
 • درس 14
 • سطح مهارت مقدماتی
 • آزمون‌ها 1
 • حداقل امتیاز قبولی دوره 70
 • گواهینامه خیر
 • User Avatar

  حسین علیان

 • دسته بندی:

  کسب و کار & کمیته امداد

700,000 ریال
 • 473 دانشجو
 • english

آموزش پایدارسازی مشاغل در جهت افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت تولیدات و محصولات و...

پایداری سازی مشاغل

اهمیت اشتغال‌زایی درایجاد ثبات اقتصادی جامعه، موضوعی غیر قابل انکار است. توجه هر چه بیشتر به موضوع اشتغال در جامعه می‌تواند منجر به افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه جانبه در جامعه گردد.

آموزش پایدارسازی مشاغل در جهت افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت تولیدات و محصولات، آشنایی مجریان طرح با دانش روز، نحوه استفاده بهینه از امکانات و پتانسیل‌های منطقه، نحوه بازاریابی و فروش و ارتباط با مشتریان به مددجویان ارائه می‌شود.

موضوع مهم این است که چگونه یک فرد بتواند از منابع و فرصت‌های موجود برای ایجاد اشتغال استفاده نماید و چگونه بتواند این اشتغال را پایدار نماید.