• مدت زمان 10 week
 • درس 3
 • سطح مهارت مقدماتی
 • آزمون‌ها 0
 • حداقل امتیاز قبولی دوره 80
 • گواهینامه خیر
 • User Avatar

  گروه آموزشی شاتوت

 • دسته بندی:

  رایگان & هنر

رایگان
 • 26 دانشجو
 • english

آموزش هایی کوتاه و ساده از تصویرسازی خلاق، انواع خط و عکس های ترکیبی

آموزش تصویرسازی

آموزش هایی کوتاه و ساده از تصویرسازی خلاق، انواع خط و عکس های ترکیبی

جهت مشاهده ویدئو ها به بخش محتوای آموزشی مراجعه کنید